Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo planas

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo planas statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma mažiausia galima 2014–2023 metais planuojamų kasmet pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma kiekvienam veiksmų programos prioritetui įgyvendinti pagal ministerijas, pagal kompetenciją atsakingas už iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, pagal vadovaujančiąją instituciją, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, ir pagal Europos Sąjungos struktūrinius fondus, taip pat pagal šiuos fondus nurodomos lėšų sumos, kurios, jeigu nebus panaudotos iki metų pabaigos, gali būti prarastos. šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo veiksmų programą“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.